Miras Davası

Miras avukatı bir kişinin ölümünden sonra kalan mirasının akrabaları arasında kanuni şekilde paylaşılmasında görev alır. Miras davaları genellikle tereke adı verilen ölen kişinin mal varlığının paylaşımı sırasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle açılır. Hukuk ofisimizde bulunan deneyimli avukatlarımız müvekkillerinin tüm haklarını kanunlar önünde savunurlar. Miras hukukunun uygulanmasında deneyimli avukatlarımız görev alırlar. Mirasın paylaşılması ile ilgili paylaşımı sırasında ortaya çıkan ihtilafların çözümünde rol oynarlar. Gerekli durumlarda dava açar ve müvekkillerinin mirastan paylarını tam olarak alabilmelerini sağlarlar. Miras hukuku çerçevesinde açılan davalar arasında şunlar yer alır.

  • İzale-i şüyu
  • Terekenin tespiti
  • Tenkis davası
  • Reddi miras
  • Mal paylaşımı
  • Mirastan çıkartma
  • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi
  • Veraset ilamı

Serik Miras Avukatı Görevleri

Miras avukatı görevleri müvekkilinin haklarının korunması, mirastan payına düşen kısmı alabilmesini sağlaması bulunur. Mirasın paylaşımı sırasında mal kaçırma gibi işlemlerin yapılmış olması halinde bunların nasıl çözüleceği konusunda danışmanlık yapar. Olabilecek riskler ve dava açılması halinde sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgilendirme yapar. Müvekkilinin haklarının korunması ve kayıp yaşanmaması adına sorumluluklarını titiz şekilde gerçekleştirir.

Bir yakından miras kalması halinde haklarının korunmasını, gözetilmesini ve haksız işlemlerin yapılmaması için miras avukat tutulması gerekir. Miras avukatı danışmanlık hizmeti vermenin yanında gerekli durumlarda dava açar. Davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar titiz şekilde takibi için hukuk büromuzda bulunan deneyimli avukatlardan hizmet alabilirsiniz.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşın!