İş Hukuku

İş avukatı işveren ve işçi arasındaki hakların, görev ve sorumlulukların belirlendiği iş kanunu çerçevesinde hizmetlerini verir. Kanunlar çerçevesinde işveren ve işçi arasında yaşanan sorunların çözümünü hukuk büromuzda bulunan deneyimli avukatlarımız gerçekleştirir.

İş kanunu işverenlerin olduğu gibi işçilerinde haklarının korunması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kanunlar çerçevesinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları avukatlarımız tarafların mahkemeye gitmeden çözmesi için girişimlerde bulunurlar. Anlaşmazlığın çözülememesi halinde ise dava sürecini titiz şekilde yürütürler. İş avukatının hizmetleri arasında şunlar yer alır:

  • İş akdinin hazırlanması ve feshi işlemleri
  • Mobing, haksız işten çıkartma karşısında dava açılması
  • İşe iade davalarının açılması
  • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirket içinde uyulması gereken yönetmeliklerin hazırlanması
  • İş kazası olması halinde tazminat ve ceza davalarının açılması
  • İş güvenliği ile ilgili yasalar konusunda işverenin ve işçilerin bilgilendirilmesi

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı işvereni olduğu gibi işçiyi de temsil eder. Müvekkilinin kanunlar önünde haklarının savunmasını yapar. Karşılaşılan haksız fiiller olduğunda bunlardan doğan zararların tanzim edilmesini sağlar. İş hukuku kanunu konusunda bilgili ve deneyimli bir avukat ile çalışmak iş hayatında yaşanabilecek pek çok sorunun önüne geçilmesine yardımcı olur. Kanunları çok iyi bilen ve işini titiz şekilde gerçekleştiren avukatlarımız aynı zamanda danışmanlık hizmeti de verirler.

Deneyimli iş avukatı ile çalışarak kanunlar önünde haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle işçilerin çalıştıkları yerde yaşadıkları mağduriyetler ve hak kayıpları deneyimli avukatlarımız tarafından önlenir.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşın!